Naše překlady jsou pro Vás zajištěny profesionálními překladateli a rodilými mluvčími. Výsledný překlad je přirozený, smysluplný a přesný. Překlady stylizujeme dle zadání klientů a lpíme na dodržení termínu odevzdání.  Pro naše zákazníky překládáme měsíčně stovky normostran. Jedná se především o manuály, technické dokumentace, smlouvy, webové stránky, marketingové texty, atp.

Polština

Patří mezi západoslovanské jazyky a je velmi podobná jazyku českému, s kterým má podobný historický vývoj. Ještě v 10. století si Češi a Poláci hovořili v podstatě stejným jazykem, jednotlivé dialekty se začaly rozcházet až později. Přesto dodnes není nijak obtížné porozumět si navzájem, protože jsou si oba jazyky příbuzné, i když méně než se slovenštinou..

Polština je mateřským jazykem asi 44 milionů lidí a to nejen v Polsku, ale i v sousedních zemích (u nás je to severní Morava oblast kolem Českého Těšína), kde žijí polské menšiny, ale také například v USA a jinde ve světě, kde se, díky několika vystěhovaleckým vlnám spojených s hledáním obživy, mnoho Poláků usadilo. V současné polštině najdeme i poměrně dost cizích slov, hlavně z němčiny, češtiny, latiny a francouzštiny.