Naše překlady jsou pro Vás zajištěny profesionálními překladateli a rodilými mluvčími. Výsledný překlad je přirozený, smysluplný a přesný. Překlady stylizujeme dle zadání klientů a lpíme na dodržení termínu odevzdání.  Pro naše zákazníky překládáme měsíčně stovky normostran. Jedná se především o manuály, technické dokumentace, smlouvy, webové stránky, marketingové texty, atp.

Španělština

Patří do rodiny románských jazyků, vyvíjela se z antické lidové provinciální latiny stejně, jako většina dialektů kolem Středozemního moře. Po vpádu Arabů na Pyrenejský poloostrov v 8. století vznikly dva regiony s různým jazykovým vývojem: zatímco jih ovlivněný Araby hovořil andaluskými dialekty, na severu vzniklo kastilské, katalánské a další nářečí. Moderní španělština vznikla ustanovením kastilštiny coby úředního jazyka španělského království a jako první lidový jazyk získal i svou psanou gramatiku.

O rozšíření španělštiny do dalších částí světa se zasloužili mořeplavci při svých cestách za zámořskými objevy a později i kolonizace Afriky. Dodnes je úředním jazykem v mnoha státech v Jižní Americe a v Africe. Patří i mezi 6 jazyků OSN.